ŘÍJNOVÁ VÝZVA
„Deset tisíc
kroků“ 

„Chůze je nejpřirozenějším lidským pohybem, posiluje naše tělo i mysl!“ 

REGISTRACE spuštěna od 1. září a končí 4. 10. 2021. Výzva probíhá od 1. do 31. října 2021.

V době, kdy jsou naše tělo a mysl vystaveny náročným zkouškám, přichází nezisková organizace Partnerství pro městskou mobilitu s výzvou pro všechny „pojďte s námi cestou ke zdraví“, zařaďte chůzi nebo běh mezi své každodenní činnosti.

Městská část Praha-Suchdol se zapojila do „Výzvy 10 000 kroků“ v rámci evropského projektu SMACKER, jehož součástí jsou motivační aktivity na podporu udržitelných druhů dopravy.

Cílem Výzvy je motivovat lidi k pravidelné aktivitě vykonané po svých vlastních nohou, a to alespoň po dobu jednoho měsíce. Už jen pravidelný záznam a sledování aktivity nám pomůže lépe porozumět našim pohybovým návykům.

Výzva 10 000 kroků, pracuje s magickou hranicí deseti tisíc, což je zhruba 7,5 km. Ve skutečnosti však stačí mnohem méně kroků, aby byl organismus odolnější. Důležitější než objem, je spíše pravidelnost, svižné tempo a příjemné prostředí.

Pohybovou aktivitu v rámci výzvy je možné monitorovat na jakémkoliv zařízení a následně ji v podobě printscreenu nahrát do svého profilu. Každý kilometr je bodově ohodnocený, přičemž je zde zohledněn věk účastníka a jeho BMI. Snahou je i těmto lidem umožnit umístění na prvních místech „výkonnostního“ žebříčku. Na účastníky s nejvyšším počtem nasbíraných bodů čekají zajímavé ceny.

Bližší informace a pravidla naleznete na www.desettisickroku.cz

Registrace do Výzvy https://portal.desettisickroku.cz/

Nejlepší soutěžící (občané MČ Praha-Suchdol) ve vybraných kategorií (muži, ženy, týmy) získají odměny – hodnotné dárkové poukazy na služby či produkty v oblasti zdravého životního stylu.

Projekt SMACKER – informace a kontakt:
www.interreg-central.eu/Content.Node/SMACKER.html
www.praha-suchdol.cz/smacker
smacker@praha-suchdol.cz