Název stavby: Stavba č. 3106 TV Suchdol, etapa 0001 Nový Suchdol – Komunikace
Investor: hl.m. Praha, Investiční odbor MHMP
Dodavatel: společnost Strabag a.s..
Stavbyvedoucí: pan Martin Kovář, tel.: 725 368 034, e-mail: martin.kovar@dsp.cz
Postup stavby:
  • červen 2021 – dokončení ulic K Roztockému háji (část), Keltů (část) a Nad mohylou
  • od 4. června – zahájení rekonstrukce ulice nepojmenované NN2585 mezi ul. K Roztokům s Stržná a následně v části ul. Zákolanská
  • v červenci bude rekonstrukce pokračovat v ulici Keltů – od Stržné postupně k ul. K Roztockému háji
  • v září pak i zbývající část ul. K Roztockému háji
 .TerTe Další informace k této stavbě jsou na stránce: https://praha-suchdol.cz/komunikace-novy-suchdol/