Zastupitelstvo městské části jmenovalo dne 23. 6. 2016 redaktorem Suchdolských listů od 1. 7. 2016 pana Pavla Hlavatého.

V souvislosti s přechodem z editorského systému vydávání listů na redaktorský a dle Statutu pro vydávání tiskovin MČ Praha-Suchdol, vyhlásila městská část 19. května konkurz na redaktora Suchdolských listů. Všech 6 uchazečů, kteří se přihlásili, byli pozváni na představení zastupitelům v pondělí 13. června. Na základě příspěvků zaslaných uchazeči, vystoupení jednotlivých kandidátů a jejich profesních zkušeností rada MČ rozhodla volbou doporučit zastupitelstvu jmenovat redaktorem Suchdolských listů pana Pavla Hlavatého, který má dlouholetou novinářskou praxi, a navíc i zkušenost s místními periodiky. Na dalších místech volby rady se umístily paní Eva Houserová a Pavla Bradáčová.