10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná ve čtvrtek 23. června 2016 od 18 hodin. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.

Program zasedání:
Diskuse.
1. Projednání závěrečného účtu MČ Praha-Suchdol za rok 2015.
2. Přijetí daru od společnosti Letiště Praha a.s. z programu Žijeme zde společně.
3. Přijetí příspěvku ze státního rozpočtu na základě dohody s Úřadem práce ČR o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.
4. Přijetí účelové neinvestiční dotace  na činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Praha-Suchdol.
5. Přijetí účelové neinvestiční dotace od hl.m. Prahy z obdrženého odvodu z VHP.
6. Rozdělení příspěvku tělovýchovným spolkům působícím na území MČ – podpora práce s dětmi a mládeží. 
7. Vyhodnocení záměru č. 22.2016 na prodej pozemku parc. č. 2371/3, k.ú. Suchdol, ul. Gagarinova o výměře 12 m2
8. Záměr na směnu částí pozemků parc.č. 1174/2,1173/3 a 1174/1, vše k.ú. Suchdol, ul. Májová.
9. Zřízení služebnosti – věcného břemene na pozemcích parc.č. 1627/6 a 1627/137 ve prospěch Pražské plynárenské
10. Zřízení služebnosti – věcného břemene na pozemcích parc.č. 1627/137, 2301/1 a 2422, vše k.ú. Suchdol pro přípojky vody, dešťové a splaškové kanalizace ve prospěch společnosti Bytový dům U Kruhovky, s.r.o.
11. Zřízení služebnosti – věcného břemene na pozemcích parc. č.1627/6 a 1627/137 v k.ú. Suchdol pro přeložku podzemního komunikačního vedení ve prospěch Cetin-Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
12. Jmenování redaktora Suchdolských listů.
13. Stanovení výše odměn za výkon funkcí členů zastupitelstev.
14. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace.

Zasedání je veřejné.

Pozvánka s programem ke stažení (pdf)

2016-06-11T10:27:26+02:0023. 6. 2016|Zprávy z městské části|
10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná ve čtvrtek 23. června 2016 od 18 hodin. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.
Program zasedání:
Diskuse.
1. Projednání závěrečného účtu MČ Praha-Suchdol za rok 2015.
2. Přijetí daru od společnosti Letiště Praha a.s. z programu Žijeme zde společně.
3. Přijetí příspěvku ze státního rozpočtu na základě dohody s Úřadem práce ČR o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.
4. Přijetí účelové neinvestiční dotace  na činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Praha-Suchdol.
5. Přijetí účelové neinvestiční dotace od hl.m. Prahy z obdrženého odvodu z VHP.
6. Rozdělení příspěvku tělovýchovným spolkům působícím na území MČ – podpora práce s dětmi a mládeží. 
7. Vyhodnocení záměru č. 22.2016 na prodej pozemku parc. č. 2371/3, k.ú. Suchdol, ul. Gagarinova o výměře 12 m2
8. Záměr na směnu částí pozemků parc.č. 1174/2,1173/3 a 1174/1, vše k.ú. Suchdol, ul. Májová.
9. Zřízení služebnosti – věcného břemene na pozemcích parc.č. 1627/6 a 1627/137 ve prospěch Pražské plynárenské
10. Zřízení služebnosti – věcného břemene na pozemcích parc.č. 1627/137, 2301/1 a  2422, vše k.ú. Suchdol pro přípojky vody, dešťové a splaškové kanalizace ve prospěch společnosti Bytový dům U Kruhovky, s.r.o.
11. Zřízení služebnosti – věcného břemene na pozemcích parc. č.1627/6 a 1627/137 v  k.ú. Suchdol pro přeložku podzemního komunikačního vedení ve prospěch Cetin-Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
12. Jmenování redaktora Suchdolských listů.
13. Stanovení výše odměn za výkon funkcí členů zastupitelstev.
14. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace.

Zasedání je veřejné.

Pozvánka s programem ke stažení (pdf)

STAROSTA  MČ PRAHA-SUCHDOL
svolává na pondělí 28. května 2012 od 18.00 hod.
10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SUCHDOL
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice MČ Praha-Suchdol (2. patro)

Program zasedání:
0. Diskuse.
1. Žádost o poskytnutí bezúročné půjčky od Hl.m. Prahy splatné do 6 let na uhrazení úvěru u ČSOB ve výši 5,4 mil. Kč a úroků.
2. Nástavba objektu družiny v areálu ZŠ (vybudování dvou tříd v podkroví, rekonstrukce střechy, zateplení celé budovy).
3. Smlouva o spolupráci se společností Suchdol Vistas s.r.o. na přípravě projektu na zástavbu pozemků v oblasti mezi ulicemi U Roztockého háje a Otvovická bytovými domy.
4. Vyhlášení záměru na vzájemnou směnu souboru pozemků v oblasti mezi ulicemi U Roztockého háje a Otvovická mezi mezi městskou částí Praha-Suchdol, společností Suchdol Vistas s.r.o. (IČ 28242599 ), manželi Jandovými, manželi Dudovými a paní Kocourkovou.
5. Smlouva o zřízení věcného břemene omezení rozsahu zástavby na pozemcích v majetku Suchdol Vistas s.r.o. parc.č. 2282/2 a 2282/8 (oba k.ú. Suchdol) pro oprávněnou městskou část Praha-Suchdol.
6. Smlouva o zřízení věcného břemene užívání pozemků v majetku Suchdol Vistas s.r.o. parc.č. 2282/2 a 2282/8 (oba k.ú. Suchdol) pro oprávněnou městskou část Praha-Suchdol.
7. Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem, pozemkům v majetku Suchdol Vistas s.r.o. parc.č. 2282/2 a 2282/8 (oba k.ú. Suchdol), pro věřitele městskou část Praha-Suchdol.
8. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
9. Interpelace.
 
Zasedání je veřejné.

V Praze dne 16. května 2012

Petr Hejl
starosta městské části Praha-Suchdol

(pozvánka s programem ke stažení – pdf)

2012-05-16T23:48:29+02:0028. 5. 2012|Zprávy z městské části|
Přejít nahoru