PVS plánuje na podzim tr. zahájení výstavby dešťové kanalizace v oblasti Horního Sedlce a nyní zde probíhají přípravné práce jako čištění stávající jednotné kanalizace, její kamerové zkoušky a dále proběhnou na třech místech průzkumné vrty pro upřesnění geologické skladby podloží.

Výstavbou samostané dešťové kanaliazce bude probíhat v ulicích Suchdolská (část), U Nového Suchdola (část), Na Rybářce (část), U višňovky, Za hájem.

Následně bude v těchto ulicích probíhat obnova vodovodních řadů a i rekonstrukce veřejného osvětlení.