3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná ve čtvrtek 28. března 2019 od 18 hodin.
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.
Program zasedání:

Diskuse.

1. Účetní závěrka MČ Praha-Suchdol za rok 2018.

2. Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol – dotace z hl.m. Prahy.

3. Přijetí neinvestiční dotace z obdrženého odvodu z VHP.

4. Účast MČ Praha-Suchdol v projektu SMACKER v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE.

5. Nákup užitkového elektrovozidla.

6. Výstavba splaškové kanalizace v ul. Na Mírách.

7. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.

Interpelace.

 

V Praze dne 18. 3. 2019

 

Ing. Petr Hejl

starosta MČ Praha-Suchdol

 

č.j. UMC P_SUCH 00740/2019

Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.

3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná ve čtvrtek 28. března 2019 od 18 hodin.
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.
Program zasedání:

Diskuse.

1. Účetní závěrka MČ Praha-Suchdol za rok 2018.

2. Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol – dotace z hl.m. Prahy.

3. Přijetí neinvestiční dotace z obdrženého odvodu z VHP.

4. Účast MČ Praha-Suchdol v projektu SMACKER v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE.

5. Nákup užitkového elektrovozidla.

6. Výstavba splaškové kanalizace v ul. Na Mírách.

7. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.

Interpelace.

 

V Praze dne 18. 3. 2019

 

Ing. Petr Hejl

starosta MČ Praha-Suchdol

 

č.j. UMC P_SUCH 00740/2019

Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.

2019-03-18T09:36:20+01:0028. 3. 2019|Zprávy z městské části|
3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná v úterý 10. března 2015 od 18 hodin. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží
Program jednání
0)  Diskuse
1)  Realizace a financování akce Zateplení části budovy-krčku ZŠ M. Alše Praha-Suchdol
2)  Realizace a financování akce Zateplení budovy ÚMČ Praha-Suchdol
3)  Priority rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok 2015
4)  Návrh rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok 2015
5)  Návrh rozpočtového výhledu městské části Praha-Suchdol na roky 2016 a 2017
6)  Vyhlášení grantů městské části Praha-Suchdol na rok 2015
7)  Nabytí pozemků parc.č. 1627/3, 2194/1 a 6/26 vše v k.ú. Suchdol a komunikace ul. Holubí od společnosti CENTRAL GROUP 5. investiční a.s. v likvidaci
8)  Přijetí daru od CENTRAL GROUP a.s.
9)  Zřízení služebnosti energetické sítě (věcné břemeno) na pozemku parc.č. 2332/1 v k.ú. Suchdol (ul. U Myslivny) ve prospěch PREdistribuce a.s.
10) Zřízení služebnosti energetické sítě (věcné břemeno) na pozemku parc.č. 2293/2 v k.ú. Suchdol (ul. Na Vrchmezí) ve prospěch Pražské Plynárenské Distribuce a.s.
11) Žádost společnosti B&P INTERIÉRY, s.r.o. o prominutí sankcí
12) Žádost o svěření pozemku z majetku hl.m. Prahy
13) Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období
14) Diskuse
Zasedání je veřejné.

Pozvánka ke stažení (pdf)

2015-03-09T18:30:56+01:0010. 3. 2015|Zprávy z městské části|
3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná v úterý 10. března 2015 od 18 hodin. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží
Program jednání
0)  Diskuse
1)  Realizace a financování akce Zateplení části budovy-krčku ZŠ M. Alše Praha-Suchdol
2)  Realizace a financování akce Zateplení budovy ÚMČ Praha-Suchdol
3)  Priority rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok 2015
4)  Návrh rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok 2015
5)  Návrh rozpočtového výhledu městské části Praha-Suchdol na roky 2016 a 2017
6)  Vyhlášení grantů městské části Praha-Suchdol na rok 2015
7)  Nabytí pozemků parc.č. 1627/3, 2194/1 a 6/26 vše v k.ú. Suchdol a komunikace ul. Holubí od společnosti CENTRAL GROUP 5. investiční a.s. v likvidaci
8)  Přijetí daru od CENTRAL GROUP a.s.
9)  Zřízení služebnosti energetické sítě (věcné břemeno) na pozemku parc.č. 2332/1 v k.ú. Suchdol (ul. U Myslivny) ve prospěch PREdistribuce a.s.
10) Zřízení služebnosti energetické sítě (věcné břemeno) na pozemku parc.č. 2293/2 v k.ú. Suchdol (ul. Na Vrchmezí) ve prospěch Pražské Plynárenské Distribuce a.s.
11) Žádost společnosti B&P INTERIÉRY, s.r.o. o prominutí sankcí
12) Žádost o svěření pozemku z majetku hl.m. Prahy
13) Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období
14) Diskuse
Zasedání je veřejné.

Pozvánka ke stažení (pdf)

Starosta městské části Praha-Suchdol svolává na ČTVRTEK 10. BŘEZNA 2011 OD 18.00 HOD.
3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SUCHDOL.
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Suchdol v 2. patře.
Program zasedání:
0. Diskuse.
1. Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2011.
2. Rozpočtový výhled na roky 2012 a 2013.
3. Vyhlášení záměru na prodej pozemku parc.č. 2276/11, k.ú. Suchdol o výměře 45 m2.
4. Zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 2367, k.ú. Suchdol za účelem položení plynové přípojky k domu č.p. 690, ve prospěch Pražské plynárenské a.s.
5. Informace o snížení odměn za výkon funkce zastupitelům.
6. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
7. Interpelace.
Zasedání je veřejné.
Petr Hejl
starosta MČ Praha-Suchdol
Pozvánka s programem ke stažení – pdf
2011-02-27T20:47:49+01:0010. 3. 2011|Zprávy z městské části|
Přejít nahoru