Počátkem května obdržela redakce Suchdolských listů žádost o uveřejnění informace, kdy a jak mohou létat nad Suchdolem letadla.

Dobrý den,
dalo by se zveřejnit, kdy mohou létat letadla z letiště Praha a kdy by měl být klid, od kdy do kdy. Tuto informaci jsem nikde nenašel. Také by mne zajímala trasa letu a přistání nad Suchdolem. Zdá se mi ,že dřív letadla létala nad Tichým údolím a Kozími Hřbety a dnes létají nad středem Suchdola nad základní školou. A když vlétají směrem nad Suchdol není slyšet na zahradě vlastní slovo. V létě spát při otevřeném okně se nedá. Dá se proti tomu něco dělat, asi ne. Děkuji za odpověď.
S pozdravem čtenář SL

Z odpovědi paní Hany van der Hoeven, specialistky externí komunikace Letiště Praha, a. s. uvádíme:
Pražské letiště je otevřeno 24 hodin každý den. Provozní omezení jsou aplikována tak, aby vně Ochranného hlukového pásma (území městské části Prahy-Suchdola) nedošlo k překročení hygienických limitů. Zatímco v denní době (06-22) postačují provozní opatření formou dráhové preference a stanovených postupů pro omezení hluku. V noční době (22 – 06) přistoupilo letiště k nastavení maximálního počtu leteckých pohybů, a to na 48 vzletů a přistání, a zároveň k omezení pouze na letadla hlukové kategorie 1 a 2 (Letiště Praha rozřazuje letadla do 5 hlukových kategorií dle jejich osvědčení o hlukové způsobilosti).

MČ Praha Suchdol je dotčena provozem na hlavní RWY 06/24, jejíž osa vede, přesně jak je uváděno, přes Kozí hřbety a Tiché údolí. Tato RWY může být používána v obou svých směrech dle aktuálních meteorologických podmínek. Pokud vane vítr od jihozápadu či západu, používá se RWY 24 (přistání přes Tiché údolí, vzlety kolem severu Jenče). Pokud vane vítr od východu či severovýchodu, používá se RWY 06 (přistání kolem severu Jenče, vzlety přes Tiché údolí). Z hlediska dlouhodobé statistiky je podstatně využívanějším směrem RWY 24 (cca 75% provozu na hlavní dráze), nicméně nelze vyloučit, že během roku může docházet k dlouhodobějšímu převedení provozu do opačného směru (RWY 06), jako tomu bylo po větší část dubna tohoto roku.

přistání RWY24

Trajektorie přistání na RWY 24

odlety RWY 06

Trajektorie vzletů proudových letadel na RWY 06

Vrtulová letadla byla z důvodu nízké hlučnosti a dobré stoupavosti ze snímků odfiltrována. Z obrázků je patrné, že navigace při přistání je přesnější, ale i tak se převážná většina vzlétajících letadel drží v ose dráhy až do minutí požadovaného bodu na levém břehu Vltavy u Roztok. Pokud dojde k odchýlení letadla od osy dříve než je stanoveno v postupech pro omezení hluku, je důvodem přítomnost význačných meteorologických jevů (např. bouřková oblačnost), kdy si posádka vyžádá jiný způsob odletu, aby zajistila bezpečnost provedení letu.

Dovětek:
Do leteckého provozu na ruzyňském letišti výrazně zasáhla krize letech 2009-2012, kdy výrazně klesl počet letadel a i počet přepravených cestujících.

prg-cestující
prg-pohyby

 

 
2008
2012
2016
počet cestujících (mil.)
12,6
10,8
13,0
počet letů
178 000
131 000
137 000
počet cestujících v letadle
71
82
96
přeprava nákladu (t)
48 000
53 000
71 000

Počet přepravených cestujících začal růst v roce 2013 a počet letů až v roce 2015, ale už v roce 2010 se začala letadla více zaplňovat.