Bydlím na Starém Suchdole, v ulici Ke Kozím hřbetům. Do Suchdola jsem se přistěhoval ještě v době, kdy většina komunikací v této lokalitě neměla pevný povrch, takže při deštích jsem si cestu domů, stejně jako většina sousedů, pěkně „užíval“. To jsou ale už desítky let, stejně jako jsme si v této části Suchdola následně užívali asfaltové komunikace s výtluky, takže člověk věděl, že kolem jeho domu projelo náklad ní auto, prostě zbytečný hluk. Obec se snažila díry „lepit“, nebylo to ale na dlouho. Myslím, že ti, kteří jezdili přes náves na Starém Suchdole a především do ulice Ke Kozím hřbetům, mi dají za pravdu. Proto jsem byl velmi rád, že v rámci výstavby kanalizace, propojení vodovodní ho řadu a plynovodu v této lokali tě došlo i k vybudování nového asfaltového povrchu na návsi a v ulici Ke Kozím hřbetům. Ono to bylo pro zhotovitele stavby o to těžší, že ulice Ke Kozím hřbetům je slepá a veškeré zemní práce a ukládání potrubí se dělo za provozu. V době výstav by jsme si sice „užili“ několik měsíců opravdu nepředstavitelný bordel, na staré návsi a v ulici současně pracovaly tři firmy, abychom se dostali domů auty, dokázaly zajistit i přes malý průjezdný profil ulice s menšími přestávkami její průjezdnost. To skloubení prací tří firem je podle mého názoru obdivuhodné, tedy z mé strany a ze strany dalších sou sedů bydlících v ulici Ke Kozím hřbetům, se kterými jsem hovořil, patří jistě dík především panu starostovi Ing. Hejlovi, zastupiteli a členovi komise územního rozvoje a infrastruktury Ing. Skálovi a referentovi realizace investic Ing. Mudruňkovi. Jistě mé poděkování patří zprostředkovaně i radní magistrátu hl. m. Prahy, RNDr. Plamínkové za zajištění investic na tuto akci. Josef Křen