Zastupitelstvo městské části bude na svém jednání ve čtvrtek 28. listopadu schvalovat návrh vlajky městské části Praha-Suchdol.

Znak městské části
Městská část Praha-Suchdol má znak od 13. května 1994, kdy ji byl přidělen tehdejším předsedou Poslanecké sněmovny panem Milanem Uhdem. Znak vychází z návrhu, který připravil pana učitele Papeže, bývalý dlouholetý učitel matematiky a kreslení na základní škole M. Alše a čestný občan městské části.
Znak městské části Praha-Suchdol je tvořen červeno-modře vlnitě děleným štítem, v jehož horním poli jsou dvě stříbrné, k sobě obrácené plovoucí labutě se zlatými zobáky a jehož pole dolní obsahuje dvě stříbrná vlnitá břevna.
Znak městské části nereflektuje historii samosprávné lokality, nýbrž je koncipován jako obecně symbolické znamení, když figury labutě asociují iniciálu „S“ – tedy počáteční písmeno obou katastrálních částí dnešní městské části Praha-Suchdol (tj. Suchdol a Sedlec).
Figura dvojice stříbrných vlnitých břeven v modré dolní části vlnitě děleného štítu představuje vyjádření řeky Vltavy tvořící přirozenou východní hranici městské části a zároveň počet pěti místních historických lokalit (tj. Starý Suchdol, Nový Suchdol, Budovec, Výhledy a Sedlec).

Pozn.:

  • od 1.1.2015 spadá Dolní Sedlec pod městskou část Praha 6
  • katastrální území Suchdol je na východě ohraničeno řekou Vltavou, která v něm opouští území Prahy

Schválení znaku a vlajky
Po schválení návrhu znaku a nebo vlajky zastupitelstvem městské části, musí být návrh projednán ve sněmovním Podvýboru pro heraldiku a vexilologii, který je pak doporučí předsedovi Poslanecké sněmovny k udělení. Ten následně vydá tzv. Rozhodnutí o udělení znaku a nebo vlajky. Od této chvíle jsou obec, městys, městská část či město oprávněny používat své vlastní symboly a nazývat je znakem a vlajkou. Dokonce požívají i zákonné ochrany, například znak obce nikdo nesmí použít bez jejího souhlasu.

Návrh vlajky
Návrh vlajky vychází buď z heraldický nebo vexilologický postupů. Na heraldické vlajce jsou umístěny symboly, které obsahuje znak, vexilologický návrh vychází ze základních rysů znaku. Poměr šířky k délce vlajky je vždy 2:3, dle státní vlajky České republiky.

Znaky a vlajky hl.m. Prahy a několika městských částí heraldického typu (Lysolaje, Nebušice, Přední Kopanina) a vexilologického typu (HLMP, Praha 6, Praha 7, Praha 8, Zbraslav)


 Heraldické a vexilologické návrhy vlajky městské části Praha-Suchdol


Princip vexilologického návrhu vlajky

Základní princip vlajky má vycházet z platného znaku. A je-li znak jednoznačně půlen na červenou + pruhy, pak také vlajka má dodržet tuto kompozici – zřetelnou, nezaměnitelnou a krásnou ve své jednoduchosti.

Varianty vexilologického návrhu vlajky

Lom barvy (červená/bílá) ve vodorovné půli vlajkového pole je v této variantě nejpříjemnější kombinací a umožňuje jemnější více optimistický rastr pruhů.

Dotyk (červená/modrá) v půlení je těžší než v první variantě, na druhou stranu se tento návrh odkazuje jednoznačněji ke znaku. Tato vlajka nemá lehkost předchozí, ale nese ve vizuálním podprahovém čtení více solidnosti…

Kombinace modrých a červeného pruhu neodpovídá znaku.

Další nesprávné řešení vlajky

Jakkoli některé kompozice působí vizuálně zajímavě, nesouvisí s platným znakem a jsou proto nevhodné.


Doporučený návrh vlajky 

Horizontálně dělená vlajka, střed je rozhraní barev, první modrý pruh sousedí s horním červeným polem a třetí pruh modrý vlajku dole ukončuje.

Návrh nové vlajky městské části připravila výtvarnice Adriana Skálová a grafik Jáchym Šerých.