Rada městské části Praha-Suchdol na svém jednání v pondělí 6. května vzala na vědomí oznámení o poničení sedmi kol narůžovo podané na Policii ČR a dále vypsala odměnu ve výši 5.000,- Kč za informace vedoucí k dopadení pachatelů, kteří zničili sedm kol umístěných na území městské části v rámci projektu „Kola narůžovo“.
Informace lze podávat osobně v sekretariátu starosty městské části Praha-Suchdol, písemným sdělením podaným v podatelně úřadu nebo na
e-mail: starostapraha-suchdolcz .