1. května 2013 se své funkce ujme nová ředitelka ZŠ Mikoláše Alše, paní  Alexandra Kejharová, současná zástupkyně ředitelky na ZŠ Petřiny sever.
Rada městské části Mgr. Alexandru Kejharovou jmenovala do funkce ředitelky na základě výsledků konkursu, osobních pohovorů a výsledků posuzování pomocí specializované metody pro výběr zaměstnanců,  tzv.  assesment centra. Více informací i bližší představení Mgr. Kejharové přinese příští číslo Suchdolských listů. Paní ředitelce přejeme v nové funkci hodně úspěchů.