Městská část Praha-Suchdol obdržela informaci od české nezávislé výzkumné společnosti MEDIAN, která bude provádět mezinárodní šetření POLITICK0 POSTOJE. 

Některé domy / byty v naší městské části mohou být náhodně vybrány, aby se někteří členové domácností zúčastnili tohoto výzkumného šetření – vyplnění dotazníku. 

Průzkum se bude provádět v období od 14. ledna do konce února 2019. 

Cílem výzkumu je získat informace o představách obyvatel ČR týkajících se domácí i mezinárodní politické situace. 

Bližší informace: společnost MEDIAN, Ing. Luděk Rambousek, tel.: 225 301 639, e-mail: politicke.postoje@median. cz