Na základě výsledků koncesního řízení spravuje splaškovou kanalizaci svednou do ČOV Roztoky od 1. ledna 2019 nový provozovatel, kterým je VAK Beroun, a.s., cena stočného od 1.1.2019 je ve výši 35,40 Kč/m3 bez DPH, tj. 40,70 Kč/m3 včetně DPH 15 %.

Kontakty:
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.                 
Adresa sídla: Mostníkovská 255/3
266 01 Beroun Závodí
IČ: 46356975

Technik:
Pavel Rác
tel.: 311 747 123
e-mail: pavel.rac@vakberoun.cz

Fakturace:
Markéta Prošková
tel.: 311 747 159
e-mail: marketa.proskova@vakberoun.cz

Zákaznické centrum Velké Přílepy
Roztocká 47
Referent: Michaela Kučerová
tel.: 739 524 981
e-mail: zc.velkeprilepy@vakberoun.cz

Rada městské části schválila cenu stočného ve výši 35,40 Kč/m3 bez DPH, tj. 40,70 Kč/m3 včetně DPH 15 % pro splaškovou kanalizaci provozovanou společností VAK Beroun pro období od 1. 1. 2019.

oblast-cov-roztoky