Zastupitelstvo městské části na únorovém zasedání schválilo v rozpočtu městské části na rok 2016 příspěvek tělovýchovným spolkům působícím na území městské části pro podporu práce s dětmi a mládeží v celkové výši 192 000 Kč.

K efektivnímu rozdělení tototo příspěvku žádáme místní tělovýchovné spolky, aby vyplnily přiloženou tabulku (pouze modře podbarvená políčka) a v tištěné podepsané podobě předaly do podatelny ÚMČ Praha-Suchdol do 31. března 2016. Zároveň žádáme o zaslaní el. verze tabulky na e-mail: starostapraha-suchdolcz

Formulář – přehled činnosti tělovýchovných spolků (xls)