čoudící komínNa modernizaci domácích kotlů můžete stále žádat o tzv. „Kotlíkovou dotaci“ z dotačníh oprogramu hl. m. Prahy. Úplné znění pravidel dtačního programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech“ a další podrobnosti na www.praha.eu.

Žádosti se podávají na hlavní podatelně MHMP
(Jungmannova 35/29, Praha 1, přízemí). 
Poskytnutí dotace je v hl. m. Praze podmíněno podáním žádosti včetně všech příloh, tzn. až po provedení kompletní výměny tepelného zdroje (nárok zpětně i na obměny provedené po 15. 7. 2015), a to včetně doporučených mikro-energetických opatření.
Nemá proto smysl ji podávat předem.

Na koho se tato dotace vztahuje:
Možnost získání dotace se týká všech fyzických osob s občanstvím členského státu EU i  občanů členských států Evropského sdružení volného obchodu, které vlastní na území hl. m. Prahy rodinný dům či byt s maximálně třemi bytovými jednotkami, ve kterém hlavní zdroj vytápění, kotel na pevná paliva s ručním přikládáním, nahradili moderním nízko emisním tepelným zdrojem následujícího typu:

  • kotlem na biomasu s automatickým přikládáním;
  • kombinovaným kotlem na uhlí & biomasa s automatickým přikládáním;
  • plynovým kondenzačním kotlem;
  • tepelným čerpadlem.

Projekty, na které je možné získat dotaci, musí být realizovány pouze v objektech, kde budou současně provedena alespoň minimální opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti objektu (Mikro energetická opatření).
Tato povinnost se netýká budov, kde došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (zateplení objektu, výměna oken apod.) na úroveň požadavku vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v jiném dotačním titulu (např. v programu Nová zelená úsporám).

V ostatních případech postačí realizovat pouze jedno z Mikro energetické opatření:
1. Zateplení střechy nebo půdních prostor            
2. Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy        
3. Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)  
4. Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných
5. Oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří)
6. Dílčí výměna oken                   
7. Výměna vstupních a balkonových dveří        
8. Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří 
9. Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Jeho vhodnost musí být v rámci žádosti potvrzena energetickým specialistou definovaným zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, v platném znění.

Podrobné podmínky a další informace jsou na webu hl.m. Prahy:
http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/kotlikove_dotace.html

Kotlíkové dotace – leták (pdf)

2016-11-25T10:41:48+01:0025. 11. 2016|Zprávy z městské části|

čoudící komínNa základě rozhodnutí Rady hl.m. Prahy je možné od 21. března podávat žádosti o dotace na modernizaci domácích kotlů.

Žádosti se podávají na hlavní podatelně MHMP
(Jungmannova 35/29, Praha 1, přízemí). 
Poskytnutí dotace je v hl. m. Praze podmíněno podáním žádosti včetně všech příloh, tzn. až po provedení kompletní výměny tepelného zdroje (nárok zpětně i na obměny provedené po 15. 7. 2015), a to včetně doporučených mikro-energetických opatření.
Nemá proto smysl ji podávat předem.

Na koho se tato dotace vztahuje:
Možnost získání dotace se týká všech fyzických osob s občanstvím členského státu EU i  občanů členských států Evropského sdružení volného obchodu, které vlastní na území hl. m. Prahy rodinný dům či byt s maximálně třemi bytovými jednotkami, ve kterém hlavní zdroj vytápění, kotel na pevná paliva s ručním přikládáním, nahradili moderním nízko emisním tepelným zdrojem následujícího typu:

  • kotlem na biomasu s automatickým přikládáním;
  • kombinovaným kotlem na uhlí & biomasa s automatickým přikládáním;
  • plynovým kondenzačním kotlem;
  • tepelným čerpadlem.

Projekty, na které je možné získat dotaci, musí být realizovány pouze v objektech, kde budou současně provedena alespoň minimální opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti objektu (Mikro energetická opatření).
Tato povinnost se netýká budov, kde došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (zateplení objektu, výměna oken apod.) na úroveň požadavku vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v jiném dotačním titulu (např. v programu Nová zelená úsporám).

V ostatních případech postačí realizovat pouze jedno z Mikro energetické opatření:
1. Zateplení střechy nebo půdních prostor            
2. Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy        
3. Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)  
4. Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných
5. Oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří)
6. Dílčí výměna oken                   
7. Výměna vstupních a balkonových dveří        
8. Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří 
9. Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Jeho vhodnost musí být v rámci žádosti potvrzena energetickým specialistou definovaným zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, v platném znění.

Podrobné podmínky a další informace jsou na webu hl.m. Prahy:
http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/kotlikove_dotace.html

Kotlíkové dotace – leták (pdf)

2016-07-21T19:58:38+02:0021. 3. 2016|Zprávy z městské části|
Přejít nahoru