V pondělí 21. prosince 2020 v 11 hodin proběhl na Brandejsově náměstí pietní akt u příležitosti 15. výročí  úmrtí generálmajora Rudolfa Pernického a 76. výročí zahájení Operace Tungsten.

Slavnostní ceremoniál zahájili vojáci Čestné stráže AČR a s vlajkou na čestnou stráž nastoupili i členové SDH Praha-Suchdol. Místostarostka MČ Praha-Suchdol Věra Štěpánková přivítala přítomné hosty – senátory MUDr. Marka Hilšera a prof. Ing. Jiřího Drahoše, brigádního generála Ing. Petra Tománka z Ministerstva obrany a pplk. Pavla Kácla zastupující ministra obrany. Pozvání, jako každoročně, přijal PhDr. Eduard Stehlík – vojenský historik a ředitel Památníku Lidice a také pan Petr Horník ze Spolku pro zachování odkazu českého odboje a místostarosta MČ Prahy 6 Mgr. Jan Lacina. Za Konfederaci politických vězňů jsme přivítali suchdolského pamětníka Stanislava Husu.
V rámci pietního aktu jsme si vyslechli velmi povzbudivé zdravice od senátorů, které připomněly nelehkou válečnou dobu, poukázaly na neskonalou odvahu a hrdinství, na důležitost připomínání a nezapomínat, že je pořád třeba bojovat za svobodu a demokracii. Pan generál Tománek nás utvrdil, že naše armáda má silné a hrdé vojáky, kteří tak jako pan Rudolf Pernický, jsou připraveni nasadit za naši svobodu své životy. Pan Eduard Stehlík zavzpomínal na osobní život pana generála Pernického, na jeho ženu, kterou označil jako za velkou Dámu a na jeho syna, se kterým se potkal až po propuštění ze žaláře. A poslední vzpomínku na osobní setkání projevil pan Stanislav Husa, který s panem Pernickým strávil poslední chvíle jeho života. Poslední zdravici pronesl starosta MČ Praha-Suchdol Ing. Petr Hejl.
Ceremoniál zakončil duchovním kázáním a modlitbou farář sboru Českobratrské církve evangelické v Praze-Dejvicích a bývalý kaplan AČR pan Mgr. Pavel Ruml.

Rudolf Pernický
Podrobné informace o přípravě pomníku a jeho odhalení v prosinci 2013 jsou na webu https://www.praha-suchdol.cz/pomnik_pernicky.