Milí spoluobčané,

přejeme Vám požehnané vánoční svátky,

děkujeme Vám za spolupráci v tomto roce a

přejeme Vám dobrý rok 2022.

za městskou část Petr Hejl, starosta