Potýkáte se s exekucemi? Znáte někoho, kdo se nachází v dluzích, rád by ale svou situaci aktivně řešil? Milostivé léto nabízí možnost zbavit se závazků vůči veřejnoprávním subjektům.

Jde o příležitost, jak se zbavit některých exekucí tím, že zaplatím původní dluh s malým poplatkem navíc a stát mi odpustí veškeré sankce, úroky z prodlení a další náklady. Dluh, který po mně exekutor vymáhá, se díky tomu může výrazně snížit.

Jde o exekuce, kde oprávněným, tedy věřitelem, je tzv. veřejnoprávní subjekt. Nejčastěji jde o dluhy za jízdu načerno, na nájmu v obecním bytě, dluhy vůči některým dodavatelům energií a nedoplatky za odvoz odpadu. Patří sem také některé dluhy vůči zdravotním pojišťovnám, regulační poplatky v některých nemocnicích, nezaplacené pokuty či koncesionářské poplatky a další.

Možnost ukončení exekucí splacením dlužné jistiny je časově omezená, končí 28. ledna 2022.

Další informace jsou na webu: https://milostiveleto.cz/