Vážení občané,

obracíme se na Vás s bezpečnostním doporučením. Jak sami víte, hlavní město s sebou přináší bohužel i výskyt kriminality. Velké město sice nabízí více možností, ale zároveň přitahuje osoby, které páchají protiprávní jednání.

Vzhledem k tomu, že v působnosti OŘP PRAHA I (území Praha 1, 6 a 7) evidujeme nárůst vloupání do obydlí, sklepů či jiných objektů, rádi bychom Vás touto cestou požádali o spolupráci. Jedním z úkolů PČR je předcházet trestné činnosti, a proto zde uvedeme stručný obsah základních informací.

DVEŘE

Řádně zamykejte bytové jednotky a to i v době Vaší přítomnosti, zejména když jdete spát.
Používejte přídavné řetízky na dveře, bezpečnostní kování apod.
Zvažte investici do bezpečnostních dveří nebo do bezpečnostního kování.
Používejte kukátka ve dveřích. To platí zejména pro seniory, kteří se mohou stát obětí podvodu. Je důležité vědět, kdo je na druhé straně dveří.
Zvažte instalaci EZS (elektronické zabezpečovací signalizace).
Cylindrické vložky (řádné oplechování, krytí z vnitřní strany bytu, nikoliv z chodby, zapuštění cylindrických vložek).
Dvoukřídlé dveře do domu či bytu zabezpečte proti jejich vytlačení pomocí zarážek či hrazdových zábran. Pachatelé tyto dveře častokrát vytlačí či vyrazí. Většinou se jedná o starší dveře, které bývají kotveny v dřevěných zárubních a jsou lehce překonatelné.
Opatřete si zarážky proti vysunutí dveří z pantů.
Zamykejte vchodové dveře do domu i v denní době.
Zvažte investice do čipů v bytových domech. Ideální je oddělit pomocí elektronických čipů garážové komplexy a vstupy k bytovým jednotkám.

Vchodové dveře do domů a bytů

Řešením může být i montáž výše uvedených ochranných prvků (kukátka, řetízky, EZS, bezpečnostní kování, bezpečnostní vložky zámků, zarážky, hrazdové zábrany, zarážky proti vysazení dveří z pantů) na současné vchodové dveře.

Okna

  1. Zabezpečte plastová okna pomocí pojistek, lanek, uzamykatelných klik apod.
  2. U bytů v nižších patrech domu zavírejte okna zejména v noční době a dále zavírejte ventilaci oken při odchodu z bytu.
  3. V případě rekonstrukcí, kdy je u domu přistaveno lešení, zavírejte okna při odchodu z bytu nebo v noční době.

Mříže

V případě, že v domě máte instalované mříže, zkontrolujte jejich upevnění do zdi či jiného materiálu. Zvolte dostatečnou tloušťku mříží a dbejte na jejich řádné uzamykání skrytou cylindrickou vložkou.

Sklepy

Je prokázáno, že do sklepů se zloděj dostane během chvíle. Zvažte, jaké cennosti a věci chcete ve sklepě uschovávat.

  1. Kvalitní zabezpečení dveří v domě i u sklepů.
  2. Zamykejte i věci ve sklepě nebo ve společných prostorách domu (uzamykání kol, kočárků atd. například k okům připevněných do podlah nebo zdí pomocí řetězů nebo ocelových lanek).
  3. Drahé nářadí uzamykejte v bednách apod. Zloděj bude muset opět překonat další překážku.
  4. Během překonávání překážek způsobuje hluk, kterým na sebe může upoutat pozornost a dále na místě zanechá další stopy, které pomohou PČR k jeho vypátrání.
  5. Pokud je Váš sklep vybaven oknem, je vhodné umístit na okno mříže a bezpečnostní fólie.
  6. Zkontrolujte si Vaše pojištění domácnosti, zda je v pojistné smlouvě zahrnuto například vloupání do sklepa nebo garáže. Pojišťovny mohou plnit nižšími částkami z důvodu nízkého zabezpečení.

Obecně

Nedůvěřujte lidem, které neznáte a nepouštějte je do domu. Snažte se ověřit si, zda se jedná o skutečného pošťáka, pracovníka energetiky nebo plynu, souseda apod… Ke krádežím dochází i v denní době. Buďte všímaví a zajímejte se o to, co se ve Vašem domě děje. Pokud uslyšíte například od sousedů podezřelé zvuky a víte, že by nikdo neměl být doma, protože odjeli třeba na dovolenou, neváhejte zavolat na linku 158.

Pokud zjistíte, že došlo k vloupání, nevstupujte do dotčených prostor a volejte PČR. Vaším pohybem na místě činu může dojít ke znehodnocení důležitých stop, které na místě pachatel zanechal. Častokrát se jedná o stopy latentní, které není možné pouhým okem spatřit.

Jedním z dalších bezpečnostních prvků, který je PČR velkým pomocníkem, je kamerový systém. Ten samozřejmě patří mezi nákladnější investice, ale mnohokrát již pomohl PČR k dopadení pachatelů.

Pamatujte, že dobré zabezpečení, kamerový systém a všímavost občanů je tím nejlepším preventivním opatřením, jak se nestát obětí trestného činu. Tyto bezpečnostní prvky pachatele častokrát od spáchání krádeže odradí a raději si hledá cíl, který je pro něj jednodušší, snadněji přístupný a u kterého nepodstupují tak velké riziko odhalení a dopadení.

Nezanechávejte své věci odložené bez zabezpečení ve společných prostorách domu (společné chodby). Při koupi drahých věcí, kterými jsou například jízdní kola nebo elektronika, si poznamenejte jejich výrobní čísla, které v případě odcizení předáte PČR. Odcizené věci včetně nepostradatelných výrobních čísel jsou následně zaneseny do policejní evidence odcizených věcí a díky výrobním číslům je možné odcizené věci lépe dohledávat a ztotožňovat.

Podvodné jednání na seniorech

Pokud na Vás zvoní někdo cizí, nasaďte si přídavný řetízek u dveří a zeptejte se, kdo je za dveřmi a co od Vás potřebuje. V současné době se stále vyskytují podvodníci, kteří se vydávají za různé pracovníky. Říkají, že jdou vracet přeplatky za služby, chtějí rozměňovat peníze atd. Další, bohužel „velice úspěšní“ podvodníci se vydávají za rodinné příslušníky, osoby blízké, jejich známé atd. a pod smyšlenou legendu se snaží dostat lidem do jejich bytů, ze kterých poté odcizí zejména finanční hotovost a jiné věci. Tito podvodníci bývají častokrát hodně výřeční, přesvědčiví a jsou výbornými manipulátory. Nejčastější smyšlené legendy, které používají, jsou: darování a přinesení věcí ze zabíjačky, půjčení peněz na opravu porouchaného vozidla, půjčení peněz na náhlé výdaje v souvislosti s onemocněním osoby nebo půjčení peněz na uhrazení dluhu, jejich blízké osoby, která je za nimi posílá atp.

V případě, že si nejste jistí, a pojmete podezření, že by se mohlo jednat o podvod, volejte na linku 158 nebo 156. Sdělte, co se stalo a také reagujte na zpětné volání policie, což může být i ze skrytého čísla. Následně umožněte policistům vstup do domu a spolupracujte s nimi. Pokud máte možnost, a neohrozí to Vaši bezpečnost, pokuste se podezřelou osobu například vyfotografovat nebo nahrát. Pokud to nejde, zapamatujte si alespoň popis této osoby, který následně policistům sdělíte.

Pokud skutečně dojde ke spáchání trestného činu, může být například fotografie pachatele nebo jeho popis klíčovým důkazem, který může velmi přispět k jeho vypátrání. Policie je oprávněna zveřejňovat fotografie pachatelů v mediích apod. Sami však fotografie pachatelů (např. na sociálních sítích) nezveřejňujte.

por. Bc. Karel Popela, vedoucí 2. OOK OŘ Praha I