V rámci přípravy rekonstrukce kaple sv. Václava v Praze-Suchdole jsme se v květnu 2020 obrátili na pana Petra R. Manouška ze ZVONAŘSTVÍ MANOUŠEK ve Zbraslavi, zda-li by nepodíval na zvon, který visí ve věžičce kaple.

Po prohlídce jsme obdrželi tuto zprávu: „ … Jedná se o zvon odlitý ve zvonárně mého dědy v Brně-Husovicích v r.1947. Ladění c3, spodní průměr 360 mm. Zvon má železný závěs s pouzdry místo ložisek, prstýnek na koruně zvonu je prasklý a na úchytu srdce chybí jeden ze dvou šroubů. Vše je značně poškozené korozí. V rámci stavebních prací na kapli by bylo vhodné zvon včetně závěsu demontovat a dát do pořádku.“

Popis stavu zvonu a provedení opravy:
Zvon má závěs z ocelového válcovaného profilu typu -U- s čepy bez ložisek v třecích pouzdrech se Staufferovými maznicemi, srdce je ploché kované, zavěšené na středovém třmenu. Povrch zvonu je pokryt korozí a částečně i stopami různých nátěrových hmot, silná koroze je na všech železných dílech. Stav zvonového příslušenství je havarijní: veškeré šroubové spoje jsou zkorodované bez možnosti dotažení, bronzový prstýnek na talířové hlavě zvonu je prasklý, v uchycení srdce chybí šroub a pojistný plech. Průchodka pro zvonící lano je umístěna v hřebenu střechy, takže provaz se při zvonění dostává do kolize s hranou zvonu.
Zvon bude po restaurování vrácen na původní místo do štítu kaple, čepy dostanou bezúdržbová výkyvná valivá ložiska v litinových tělesech. V zájmu snížení dynamického namáhání zdiva nebude nadále zvon uložen na zazděné konzole ve stěnách, ale na nově zhotovenou ocelovou zvonovou stolici. Ta bude potom uchycena do podlahy okna ve věžičce pomocí chemických kotev, ruční zvonění zůstane zachováno.

Na podzim byl zvon v rámci opravy střechy a krovu snesen z věžičky. Během zimy byl ve Zvonařství zrestaurován, opraven a ukotven do nové ocelové stolice. Na věžičku se opravený zvon vrátí až po dokončení opravy fasády někdy počátkem léta. Od počátku března je zvon umístěn v Alšově kabinetu na suchdolské radnici, kde je možné si jej prohlédnout z blízka jak zdařile se Zvonařství Manoušek ze Zbraslavi podařilo zvon a příslušenství obnovit.