Kontejnery na OBJEMNÝ odpad (VOK) budou přistaveny v sobotu 29. května 2021 od 8 do 14 hodin:

  • V Údolí, u domu 402/6
  • na Výhledském náměstí spolu s kontejnery na BIO odpad, stavební odpad a dřevo.

Do kontejnerů na objemné odpady (VOK) je možné odložit:
starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Do kontejnerů na objemné odpady (VOK) nelze odkládat:

živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. – autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpady, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.