Úřad městské části Praha-Suchdol od 3. listopadu 2020 do konce nouzového stavu s ohledem na krizová vládní opatření OMEZUJE PROVOZ ÚŘADU PRO VEŘEJNOST.

Vstup na radnici bude umožněn pouze v těchto úředních hodinách:
PONDĚLÍ: od 12.30 hodin do 17:30 hodin
STŘEDA: od 8 do 11 hodin a od 12.30 do 14.30 hodin

Žádáme občany, aby po dobu mimořádných opatření v souvislosti se zabráněním šíření coronaviru covid 19 používali pro komunikaci s Úřadem městské části Praha-Suchdol přednostně e-mailovou a telefonickou komunikaci, případně systém datových schránek.

Listinná podání je možno doručit v uvedených úředních hodinách do podatelny úřadu. Pokud není třeba potvrzení o podání, je možno podání vhodit do schránky městské části umístěné u vchodu do budovy radnice, která bude průběžně vybírána.

Telefon ústředna: 220 921 218, 222 361 411

e-mail: posta@praha-suchdol.cz

datová schránka: 95ibzi3

Děkujeme za pochopení.