Na naší městské části se od počátku pandemie COVID-19 snažíme pomáhat seniorům a ostatním potřebným. V poslední době pak pomáháme nejstarším spoluobčanům se zajištěním očkování.
Z údajů ohledně počtu naočkovaných lidí v jednotlivých pražských městských částech vyplývá, že ve věkové skupině 60+ je v naší městské části 1. dávkou naočkováno 1 243 spoluobčanů (78 %).

viz https://golemio.cz/cs/data/covid19-ockovani

Děkujeme výjezdním týmům z Nemocnice Na Františku a z Ústřední vojenské nemocnice, které nám pomohly zajistit očkování více než 350 občanů z těch nejstarší skupin přímo na Suchdole. Poděkování patří také našim praktickým lékařům, kteří očkují dle možností a dodávek vakcín.Z nejstarších skupin ještě stále několik desítek seniorů nemá ani první dávku:

  • ve věkové skupině 85+ je to 63 seniorů,
  • ve věkové skupině 75-79 je to 23 seniorů,
  • ve věkové skupině 70-74 je to 43 seniorů,
  • ve věkové skupině 65-69 je to 99 seniorů,
  • ve věkové skupině 60-64 je to 130 seniorů.

Momentálně máme domluvený již 5. termín očkování na Suchdole, který bude v úterý 8. června – vakcína Pfizer.

2. dávka je pak plánována na 20. července. Pokud máte o očkování na Suchdole zájem nebo potřebujete např. pomoci s registrací v centrálním registru,
kontaktujte místostarostku Věru Štěpánkovou