Letiště Praha, a.s. občanům Suchdola opět předkládá kosmeticky upravené podmínky a režimová opatření a snaží se prosadit na Suchdole Ochranné hlukové pásmo letiště (OHPL), které však znamená neomezený nárůst leteckého provozu a hluku nad Suchdolem. Připomeňme si proto důvody, proč nechceme OHPL v Suchdole:

 • pro obyvatele v  OHPL nebudou platit zákonné hygienické limity venkovního hluku

 • obyvatelé budou v hluku bydlet po celý život – prokázané ohrožení jejich zdraví, vyloučena pohoda, klidné prostředí

 • nebylo provedeno posouzení vlivu na zdraví obyvatel alespoň k roku 2020

 • hygienické předpisy na ochranu před leteckým hlukem jsou děravé jako cedník, zcela bez záruky kontroly a nejsou prakticky vymahatelné ani orgány ochrany zdraví

 • snížení hodnoty nemovitostí je také jasné –obytný dům u dálnice nebo letiště nemá stejnou hodnotu jako stejný dům v klidné lokalitě (pokud tedy nečekáte x let na hloupého kupce)

 • venkovní hluk z leteckého provozu je neodstranitelný a bude se neustále zvyšovat po celou dobu provozu letiště vzhledem k neomezené kapacitě letiště

 • výměna oken nevyřeší venkovní hluk ale ani hluk v obytných místnostech (např. maximální hluk v noci uvnitř místnosti nebude pod 30 dB, což je běžný hygienický limit pro noční hluk)

 • nová okna navíc sníží hluk jen když jsou zavřená, což znemožňuje větrání budov, dochází tak k porušování hygienických předpisů (byty- zvláště v noci, školy, úřady), letiště nehradí instalaci a provoz klimatizace a ventilace

 • sníží se komfort bydlení – užívání zahrad, větrání objektů, rekreace, změní se charakter zástavby směrem k průmyslovému využití s další silniční dopravou

 • současná kapacita letecké dopravy je pro obyvatele ČR, turisty i obchodní cestující naprosto dostatečná (Ruzyně, Brno, Ostrava, Karlovy Vary, České Budějovice, Pardubice), připravují se Vodochody, dohromady kapacita hodně přes 20 mil cestujících. Rozšíření letecké dopravy v Praze – Ruzyni je pouze podnikatelský záměr zaměřený na dálkovou tranzitní a nákladní dopravu – ale proč to má být na úkor obyvatel Nebušic, Lysolají, Suchdola a  Hostivice?!

 • velmi sporný je i  pozitivní vliv nové dráhy na zaměstnanost. U Prahy, kde je prakticky nulová nezaměstnanost, se sice zaměstnanost zvýší, ale naopak se definitivně omezí provoz a rozvoj místních mezinárodních letišť v oblastech s vysokou nezaměstnaností

 • letiště hodlá podnikat na úkor zdraví obyvatel a hodnoty jejich majetku – vše chtějí zcela zadarmo, bez kompenzací pouze formou jakéhosi „znárodnění“, (letiště neplatí ze svého ani okna!)

 • riziko změny nebo nedodržení navrhovaných podmínek OHPL a provozu na dráhovém systému letiště v budoucnosti. Ani podmínky pro současné OHPL (3 starty+3 přistání za hodinu v noci) letiště dlouhodobě nedodržuje bez jakýchkoliv zásahů a sankcí ze strany státních úřadů

 • navrhované rozložení provozu je navíc zcela nesmyslné a dlouhodobě neobhajitelné – proč by se mělo trvale 365 dnů v roce létat stále nad stejnou obcí (kde lidi ohluchnou) když by byly tři dráhy?

Letiště by obyvatele zřízením OHPL připravilo o zdraví a  klidné prostředí a snížilo by hodnotu jejich majetku a za vše shora uvedené slibuje výměnu oken za cizí peníze, protože jim to ukládá zákon. Pro obyvatele Suchdola i dalších obcí to vypadá jako špatný vtip a je to absolutně nepřijatelný přístup.

Letiště nyní potřebuje souhlas nebo mlčení obcí a obyvatel ke zřízení OHPL a proto se snaží odvést pozornost k detailům, slibuje okna, nesmyslné provozní podmínky, … – nenechme se tím, prosím, napálit. Nyní je nutné zcela zásadně odmítnout návrhy na rozšíření OHPL na území Suchdola s obytnou zástavbou.

o.s. Občané proti hluku a emisím,

Václav Vik, Pavel Beneš – členové výboru

www.antihluk.cz