Ceník inzerce v suchdolském časopisu Informace pro občany Suchdola a Sedelce, který je platný od 1. ledna 2009.
ceník ke stažení (pdf)

Informace pro občany Prahy – Suchdola a Sedlce
Ceník inzerce

od 1.1.2009
I. PLOŠNÁ INZERCE

šedočerná

strana/cena bez DPH včetně DPH
1/1 176×255 mm 4 000 Kč 4 760 Kč
1/2 176×125 mm 2 400 Kč 2 856 Kč
1/4 86×125 mm 1 500 Kč 1 785 Kč
1/8 86×60 mm 900 Kč 1 071 Kč
dodatková barva

příplatek 20%
strana/cena bez DPH včetně DPH
1/1 176×255 mm 4 800 Kč 5 712 Kč
1/2 176×125 mm 2 880 Kč 3 427 Kč
1/4 86×125 mm 1 800 Kč 2 142 Kč
1/8 86×60 mm 1 080 Kč 1 285 Kč
Umístění inzerátu na zadní straně příplatek 10%
Sleva pro opakující se inzerci

Tři po sobě jdoucí vydání: sleva 20%
Při předčasném ukončení – dofakturování rozdílu
Slevu lze uplatnit při závazné objednávce a včasných platbách
II. ŘÁDKOVÁ INZERCE (na šířku sloupku)
bez DPH včetně DPH
3 řádky (1.tučně) 200 Kč 238 Kč
každý další řádek 40 Kč 48 Kč
Inzerát „DARUJI“ 3 řádky zdarma

Redakční rada si vyhrazuje právo nepřijmout inzerát k uveřejnění.
Podklady jsou přijímány v elektronické podobě (textový editor, pdf apod.)
Za zpracování plošného inzerátu podaného v neelektronické podobě je účtováno 100,- Kč.
Poplatky za zpracování řádkové inzerce bude redakční rada řešit individuálně.

Ceník byl odsouhlasen usnesením Rady MČ č. 97.13 ze dne 15.12.2008 a platí do odvolání.