S příchodem jara očekáváme probuzení přírody, vše se začíná zelenat a na svět přicházejí nová mláďátka. Nejinak je to u nás lidí, také na jaře vídáme více kočárků a radostných rodičů. V sobotu 6. dubna vedení městské části Praha-Suchdol slavnostně přivítalo 16 nových občánků – osm krásných holčiček a osm roztomilých chlapečků. V náručí svých rodičů a v doprovodu sourozenců nebo dalších členů rodiny si užili svůj společenský zážitek. Zvesela je přivítali o něco starší předškoláci z oddělení Soviček Mateřské školy K Roztokům, kteří nám zazpívali a zarecitovali krásné básničky. Přejeme novým suchdolským holčičkám a chlapečkům mnoho zdraví a radosti s jejich nejbližšími. ~

[red]