Představujeme vám knižní novinku – HISTORIE BRANDEJSOVA STATKU v dějinných souvislostech, kterou zpracovali suchdolští autoři – Helena Bínová, Josef Jánský a Bohumil Sommer.

Tito autoři se zajímají o suchdolskou historii, shromažďují historické informace, dokumenty, fotografie a zajímavosti od starousedlíků, které se opírají o doložená fakta z archívů, knihoven a kronik. www.historiesuchdola.cz

Na podzim roku 2020 jste se mohli seznámit s historií Brandejsova statku při proběhlé výstavě v Alšově kabinetě na suchdolské radnici a nyní autoři tyto poznatky zpracovali do knižní publikace.

Kniha obsahuje prvotní zmínky od doby dávné, kdy zde stála lovecká chatrč, až po současný stav suchdolského statku. Dozvíte se o archeologických nálezech, rodech a panovnících, o významných osobnostech, o jeho rozkvětu i úpadku. Přetrval jako hospodářský celek do současnosti. Uchovejme historii i pro další generace.

Knihu si můžete zakoupit v e-shopu vydavatelství (Powerprint s.r.o.) na adrese:

http://www.bookla.cz

cena 199 Kč.

Lze zapůjčit i v naší suchdolské knihovně.

http://knihovna.praha-suchdol.cz/

MČ Praha-Suchdol děkuje autorům za přípravu této publikace.

Ukázky z knihy: