Městská část Praha-Suchdol ve spolupráci se spolkem LOVI nabízí pro občany městské části zdarma

INFORMAČNÍ A PORADENSKÝ PRÁVNÍ SERVISčtvrtek 15. dubna od 17 do 20 hodin na radnici.

Zájemci se mohou hlásit v sekretariátu starosty na tel. 222 361 419 nebo e-mailem: z.krumpholcova@praha-suchdol.cz