Suchdolskou Základní školu Mikoláše Alše jistě netřeba na tomto místě představovat. Mnozí tam posíláme své děti, a tak se s touto institucí potkáváme doslova každý den, i ty ostatní jistě osud školy zajímá, byť se třeba rozhodli dát děti jinam. Městská část je vůči škole v pozici tzv. zřizovatele, což někdy vede k mylnému přesvědčení, že může zřízenou školu také řídit.
Skutečnost je ale jiná
– radnice může škole pomáhat v investicích, přispívat jejím zaměstnancům, ale vede ji výlučně ředitel. Odborníci na
management školství, s nimiž situaci diskutujeme, jen potvrzují naši zkušenost.
– osoba ředitele je pro budoucnost školy zásadní a nenahraditelná. Současný ředitel Mgr. Jaromír Čížek vedl naši školu téměř šest let a po
dohodě s radou městské části se rozhodl ukončit své působení na konci tohoto školního roku. Hodnocení celého šestiletého období přesahuje
možnosti tohoto článku, nicméně zejména v poslední době nebyla komunikace školy s rodiči a se zřizovatelem na dobré úrovni. Uzavřenost vedení
školy pak přispívá k tomu, že nedokáže „prodat“ své přednosti a rodiče dávají děti do vzdálených škol, i když to, co hledají, mají možná přes ulici.
Postup při výběru nového ředitele podrobně popisuje ministerská vyhláška.
– uchazeče hodnotí konkursní komise (složení komise viz rámeček), ta na závěr sestaví pořadí kandidátů. Vhodného kandidáta pak definitivně
vybere rada městské části. Výběr je o to zodpovědnější, že ředitel je jmenován prakticky na neomezenou dobu. Novela školského zákona,
která počítá se zavedením šestiletého funkčního období, se připravuje už několik let, zatím není ani předložena parlamentu. Naším cílem je vynikající základní škola, která se stane přirozeným
vzdělávacím i kulturním centrem naší městské části. Škola, která dobře komunikuje s rodiči, využívá jejich iniciativu a napomáhá jí. Víme, že mnozí rodiče přišli se zajímavými návrhy či nápady
– teď je vhodná doba je vyndat ze šuplíku a oprášit pro nové vedení. Budoucímu řediteli nebo ředitelce chceme poskytnout veškerou podporu, aby start do nové éry suchdolské základní školy byl co nejrychlejší.
Karel Kuna, člen Rady MČ Praha-Suchdol