Odbor územního plánu vyhlásil návrh zadání celoměstsky významných změn územního plánu. Připomínky k návrhu je možné podávat do 19. listopadu.
Území městské části se týká změna funkčních využití ploch v oblasti plánované křižovatky přivaděče Rybářka se silničním okruhem, t.j. rozšíření plochy mimoúrovňové křižovatky Rybářka.
vyhlášení Návrhu zadání celoměstsky významných změn územního plánu (pdf)
změna Z2273/00 – MÚK Rybářka (pdf)
seznam všech celoměstsky významných změn územního plánu (pdf)