Hlasování o projektech Našeho rozpočtu proběhne od pondělí 16. dubna do úterý 1. května 2018.

  • Výbírat se bude z 10 projektů a každý může podpořit až 3 projekty.
  • Hlasování bude probíhat formou vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny.
  • Hlasovací lístky budou vydávány v místě hlasování. Hlasovat je možné na radnici a v knihovně (ve standardní provozní době), na dalších místech do mobilní hlasovací schránky.
  • Hlasovat v rámci participačního rozpočtu městské části Praha-Suchdol může každá osoba, která na vyžádání prokáže, že je občanem městské části Praha-Suchdol a která nejpozději poslední den hlasování dosáhne věku 15 let.
  • Občan, který se nemůže osobně dostavit v termínu hlasování, může zmocnit jinou osobu na základě ověřené plné moci. Formulář plné moci je ke stažení zde Formulář plné moci (pdf) či v tištěné formě na radnici v  sekretariátu starosty.
  • Hlasující může každému projektu dát maximálně jeden hlas a může hlasovat nejvýše pro tři projekty.

náš rozpočet