Rada HMP vyhlásila konkurs na funkci ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže v Praze-Suchdole, Rohová 7.
Termín doručení přihlášek je do 30. 4. 2018 do 18 hod. do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,
Odbor sportu a volného času, Jungmannova 35/29, 111 21  Praha 1.

Další informace ke konkursu jsou na webu DDM Praha:
https://www.ddmpraha.cz/ddm/Aktuality/Konkurs_na_nove_reditele_DDM