Ve spolupráci se spolkem Suchdol sobě zveme na obnovená ČAPKOVSKÁ SETKÁNÍ –  pátek 2. února od 18 hodin
tentokrát na téma POUTĚ, POUTNÍCI, PUTOVÁNÍ … s odkazem na Kulhavého poutníka Josefa Čapka.
Našimi hosty budou
paní Helena Honcoopová, která nám přiblíží tři japonské tuláky-poutníky (Saigyó -12. století, Bashó-17. století a Nanao- 20. století)
a dále Tomáš Najbrt a Zdeněk Susa, kteří budou vyprávět o svých hudebních i prochozených poutích.

Těšíme se na Vás. NA HROMNICE ČAPKŮ VÍCE…