Na veřejných stanovištích je nyní postupně zaváděn sběr ve variantě 2v1,
také nazývaný „multikomoditní sběr“,  a to sice společný sběr
pro komoditu plasty a nápojové kartony do jedné nádoby.

 

 

 

 

Důvody změny: nápojové kartony jsou komodita, jejíž samostatný sběr je velmi nákladný. Ročně stojí hl.m. Prahu cca 22 mil. Kč a obsah nádob je ve většině případů znečištěn příměsí jiných odpadů, skutečný podíl nápojových kartonů po dotřídění se pohybuje okolo 50 % původního množství.

PET láhve a papírové krabice je důležité před vyhození sešlapat, aby nezabíraly zbytečně velký objem, pak už v něm není místo pro odpad od vašeho souseda.

Papír, sklo a plechovky je ale třeba stále dávat do samostatných kontejnerů.

Děkujeme, že třídíte odpad.