Stanoviště kontejnerů v Suchdolské ulici


JARNÍ PROVOZ

od úterý 1. března 2022 pravidelně otevřeno:

 • v úterý a ve čtvrtek od 14:00 do 18:00
 • v sobotu od 9:00 do 12:00

V době platnosti protikovidových opatření vás žádáme o dodržování fyzického odstup a používání respirátoru!

V uvedené otvírací době mohou občané městské části Praha-Suchdol ukládat do přistavených kontejnerů tento odpad:

 • objemný odpad z domácnosti (starý nábytek, matrace, podlahové krytiny, …)
 • bioodpad (větve, tráva, listí, nelakované a ne impregnované dřevo)
 • elektroodpad (televize, počítačové monitory, rádia, kuchyňské přístroje)
 • stavební odpad v omezeném množství – max. 0,25 m3 / týden
 • papír
 • sklo
 • plasty

Stanoviště není určeno pro ukládání:

 • pneumatik
 • nebezpečného odpadu (ředidla, barvy, pesticidy, …)
 • výrobků z asfaltu (IPA, térový papír, … )

Prosíme, mimo uvedenou otevírací dobu neukládejte odpad na ulici před stanoviště !

Děkujeme, že třídíte odpad a ukládáte jej do předem určených kontejnerů.


Dále doporučujeme využívat služeb:

 • Sběrného dvora hl.m. Prahy, Proboštská 1, Praha 6-Dejvice