Městská část připravuje vyhlášení dvoufázové urbanisticko-architektonické soutěže „Multifunkční hala s venkovním sportovištěm. V prvním fázi bude zveřejněna výzva k podání žádosti o účast v soutěži o návrh, kdy uchazeči předloží portfolio své činnosti a porota pak dle kritéria – kvalita provedených prací – sníží počet uchazečů a vyzve jejich omezený počet k vypracování a předložení soutěžních návrhů.

Předpokládané termíny:
– vyhlášení soutěže: 20.06.2018
– podání žádosti o účast (předložení portfolia): konec července
– výzva k vypracování návrhů: počátek srpna
– odevzdání soutěžních návrhů: počátek října

Území pro novou halu a venkovní sportoviště je tvořeno převážně pozemkem parc.č. 1068/1, k.ú. Suchdol o výměře přes 7 200 m2, na kterém se nyní nachází původní sportoviště s atletickou dráhou, travnatou plochou pro fotbal a další míčové hry, doskočiště pro skok daleký a bývalé antukové hřiště na volejbal a asfaltový kurt na tenis.
Z diskuse se zainteresovanými subjekty nad vyhledávací studií blokového umístění pěti variant typových hal a venkovního sportoviště (autoři: ak. arch. Tomáš Turek, Ing. arch. Lenka Šilhavá) vzešla jako akceptovatelná varianta 5 – hala s orientačními rozměry cca 55x27x12,5 m, s rozměry vnitřního hřiště 40×20 m.

hala-var5

 

Vymezení řešeného území
hala-resene-uzemi

Další informace k přípravě nové multifunkční haly s venkovním sportovištěm ….