Z údajů naměřených letištěm na stanici v ulici Bažantní v období leden až září 2009 vyplývá, že letiště opět jako v loni překračuje v nočním provozu, t.j. od 22 do 6 hodin, hygienický limit 50 dB. V červenci a v srpnu se noční hluk z letadel vyšplhal k 52 dB, což odpovídá téměř o 60 % většímu provozu.
let_hluk_suchdol_2009-01 až 09Další informace k problematice provozu letiště a výstavbě paralelní dráhy jsou v sekci Letiště.