V okolí ruzyňského letiště je měřen letecký hluk na 13 stanovištích. Údaje naměřené stanicí v  Bažantní ulici potvrzují překročení hladiny hygienického limitu hluku 50 dB v nočním provozu v měsících červen až srpen 2010.

Monitoring nočního leteckého hluku, leden-září 2010Letiště zveřejňuje data ze 13 měřicích stanic v okolí letiště na svých webových stránkách www.prg.aero v oblasti životní prostředí.

Graf – noční hluková zátěž – 13 stanic, 01-09/2010 – (pdf)

Mapa ochranného hlukové pásma kolem letiště v Praze-Ruzyni s vyznačenými místy, kde je umístěno 13 monitorovacích stanic leteckého hluku.

Mapa rozmístění stanic pro monitoring leteckého hluku

Další informace k problematice provozu letiště a výstavbě paralelní dráhy jsou v sekci Letiště.