Mobilní sběrný dvůr Výhledské náměstí – sobota 29. září  od 9.00 do 15.00 hodin. Dočasné stanoviště sběrných nádob a kontejnerů pro sběr vybraných druhů odpadů (objemný odpad, dřevěný odpad, odpad ze zeleně a kovy).

Mobilní sběrný dvůr bude přistaven ještě v sobotu 20. října od 9.00 do 15.00 hodin.
na křižvatce ulic Na Rybářce a Suchdolská (u sběrnýh surovin).
Mobilní sběrný dvůr je financovány z prostředků hl. m. Prahy.