Hl. město vyhlásilo veřejné projednání a vystavení návrhu Metropolitního plánu (MPP) a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ)

Veřejná projednání se budou konat:

  • dne 30. 5. 2022 od 9:00 hod.
  • dne 23. 6. 2022 od 9:00 hod.

v sále Centra architektury a městského plánování – CAMP, Vyšehradská 51, Praha 2.

Současně budou veřejná projednání přenášena prostřednictvím on-line streamované videokonference na níže uvedených internetových adresách:

Do 30. 6. 2022 včetně může každý uplatnit  připomínky k vystavenému návrhu MPP a připomínky k vystavené dokumentaci VVURÚ.

Další informace k Metropolitnímu plánu jsou na webu hl.m. Prahy: https://metropolitniplan.praha.eu

Připomínky je doporučeno podávat skrze připomínkovací aplikaci Metropolitního plánu, kterou naleznete na odkazu níže, případně na stránkách Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy v sekci Metropolitní plán:  https://www.portalprazana.cz/pripominkovani-mpp

Další informace k přípravě Metropolitního plánu na webu městské části:

https://praha-suchdol.cz/mestska-cast-praha-suchdol/projekty-a-uzemni-rozvoj/uzemni-plan/metropolitni-plan/