Zveme Vás na setkání a besedu s vedením ruzyňského letiště na téma „Letecký hluk na Suchdole“ ve středu 16. října 2019 od 18:30 hodin ve velké zasedací místnosti na suchdolské radnici.

Problematika letiště v Praze-Ruzyni se stává opět o něco aktuálnější, letiště podle posledních informací podalo na stavební úřad Městského úřadu v Černošicích žádost o projednání územního rozhodnutí na paralelní dráhu, probíhá příprava územního řízení a měli bychom obdržet aktuální informace o rozšiřování letiště. Účast na setkání potvrdili představitelé letiště – pan Jiří Kraus, místopředseda představenstva, pan Martin Kučera, výkonný ředitel leteckého provozu, paní Soňa Hykyšová, ředitelka Ochrany životního prostředí a odborníci z letiště. Přítomní zástupci letiště by nás měli informovat zejména o změnách v provozu letiště v posledních letech, přijatých a plánovaných opatřeních na omezení zejména nočního hluku a o aktuálním stavu přípravy rozšíření letiště.

Letiště Praha podalo v uplynulých týdnech žádost o územní rozhodnutí na paralelní dráhu k projednání na stavební úřad Městského úřadu v Černošicích, který nyní žádost kontroluje a bude-li žádost v pořádku, zahájí územní řízení.

V referendu v říjnu 2018 obyvatelé městské části vyjádřili svůj nesouhlas s rozšířením hlukového pásma na území městské části.