V sobotu  19. října od 9 do 12 hodin  přistaveny kontejnery na ukládání BIO odpadu (listí, tráva, větve, …).

  • Suchdolská-Na Rybářce, vedle bývalých sběrných surovin
  • K Drsnici, vedle trafostanice u dětského hřiště
  • Výhledské náměstí, za trafostanicí


Žádáme Vás, abyste na stanovištích neukládali BIO odpad dříve, než bude přistaven kontejner.

Služba je financována hl. m. Prahou. U každého kontejneru bude pracovník, který bude kontrolovat vkládaný odpad.

Další termíny přistavení kontejnerů na bio odpad:
v sobotu  2. a 16. listopadu, vždy dopoledne od 9 do 12 hodin.