V roce 2004 poprvé udělilo Letiště Praha, s.p. finanční dary Sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha. Od roku 2005 pak finanční dary získávají také pražské městské části – Praha 6, Řepy, Přední Kopanina, Suchdol a Zličín.

 

V roce 2005 schválila dozorčí rada Letiště Praha, s.p. Městské části Praha – Suchdol finanční dar ve výši 760.000,- Kč. V roce 2006 pak Suchdol získal 800.000,- Kč, které byly využity na sportoviště a dětská hřiště.

 

V letošním roce, se v podepsané rámcové smlouvě počítalo pro naši městskou část s částkou 865.000,- Kč, která měla být v souladu s navrženými projekty použita na částečnou úhradu nákladů spojených s opravami komunikací či havarijních stavů kanalizací. Uvedené projekty plně odpovídaly letištěm vymezeným okruhům: ochrana vod – výstavba, rekonstrukce a oprava kanalizačních systémů; ochrana ovzduší – výstavba, rekonstrukce a oprava chodníků či obecních komunikací.

 

Na počátku letošního roku ministr dopravy vyměnil téměř všechny jím jmenované členy dozorčí rady Letiště Praha, s.p. Podle poslední výroční zprávy jsou nyní Jiří Hodač, Mgr. Rudolf Vyčichla, MUDr. Pavel Bém, Ing. Petr Bendl, JUDr. Vladimír Remlík a Ing. Jiří Kubínek. Na svém posledním jednání dozorčí rada při projednávání finančních darů obcím a městským částem dotčených provozem letiště Praha – Ruzyně Městské části Praha – Suchdol jako jediné slíbené prostředky neodsouhlasila.

 

Ing. Věra Štěpánková

zástupce starosty