Městská část Praha-Suchdol a její občané vyjadřují svůj zármutek nad smrtí prvního polistopadového prezidenta Václava Havla.

Václav Havel

Své pocity a úctu k jeho památce a odkazu mohou projevit také v kondolenční listině, která je  umístěna v Alšově kabinetu v prvním patře budovy radnice, kde současně probíhá výstava Amnesty International v  Československu před r. 1989