Od 1. února začne do nových dvou tříd chodit 50 dětí. Jejich stavba v celkových nákladech do 16 mil. Kč byla zahájena v červenci 2011, městská část si na dofinancování stavby byla nucená vzít úvěr u ČSOB ve výši 5,4 mil. Kč, který bude splácet tři roky.
Na základní vybavení tříd bylo doposud vyčleněno 600 tisíc korun.

MŠ Gagarinova - axonometrie

Protože nechceme děti v nových třídách o  nic ochudit, připravili jsme pro sponzory nabídku hraček a učebních pomůcek, jejichž zakoupení umožní poskytnutí finančních darů mateřské škole Gagarinova.

Za Vaše dary předem děkujeme. 
msgag_logo+text
Výběr hraček a pomůcek.

Zde se můžete podívat na fotogalerii, jak nová dvě oddělení vznikala. 

 facebook-logo