Městská část vyhlašuje koncesní řízení na provozování kanalizace pro veřejnou potřebu městské části Praha-Suchdol.

Výzva k podání nabídek a textová část koncesní dokumentace je přístupná na profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231231

Termín ukončení podávání nabídek: čtvrtek 3. prosince 2015 do 10 hodin.
Otevírání obálek proběhne ve čtvrtek 3. prosince 2015 v 10 hod v sídle Zadavatele.