7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná  ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 18 hodin. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.

Program zasedání:
Diskuse
1) Rozpočtové provizorium MČ Praha-Suchdol na rok 2016.
2) Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol o dotaci hl.m. Prahy z VHP
3) Žádost o dotaci z OPŽP na akci „Splašková kanalizace Horní Sedlec“
3) Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro umístění optického kabelu na pozemku parc.č. 410 v k.ú. Sedlec.
5) Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace

Zasedání je veřejné.
2015-11-24T19:32:22+01:003. 12. 2015|Zprávy z městské části|
7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná  ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 18 hodin. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.

Program zasedání:
Diskuse
1) Rozpočtové provizorium MČ Praha-Suchdol na rok 2016.
2) Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol o dotaci hl.m. Prahy z VHP
3) Žádost o dotaci z OPŽP na akci „Splašková kanalizace Horní Sedlec“
3) Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro umístění optického kabelu na pozemku parc.č. 410 v k.ú. Sedlec.
5) Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace

Zasedání je veřejné.
Starosta městské části Praha-Suchdol svolává
na  čtvrtek 1. prosince  2011 od 18.00 hodin
7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SUCHDOL.

Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Suchdol v 2. patře.

Program zasedání:
0. Diskuse
1. Návrh priorit rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2012.
2. Návrh vyrovnaného rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2012 – 2. čtení. 
3. Návrh rozpočtového opatření – převedení plánovaných prostředků na akci „Zateplení Stehlíkova“ do odpa 3612 (bytové hospodářství). 
4. Převod finančních prostředků z rozpočtu MČ na rok 2011 do Fondu rezerv a rozvoje.  
5. Bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 2301/1, k.ú. Suchdol od Státního veterinárního ústavu Praha  do vlastnictví hl.m. Prahy, správa nemovitosti svěřena MČ Praha-Suchdol.
6. Úplatné nabytí pozemku parc.č. 1289/5, k.ú. Suchdol, ul. Májová, od společnosti Viladům Májová s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy, správa nemovitosti svěřena MČ Praha-Suchdol.
7. Výzva Zastupitelstvu hl.m. Prahy k obnovení sněmu starostů městských částí hl.m. Prahy.
8. Návrh novely jednacího a volebního řádu Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol.
9. Zpráva o průběhu stavby “Nástavba technického pavilonu MŠ Gagarinova”.
10. Vyhodnocení záměru č. 28.2011 na prodej pozemků parc.č. 1225/1,k.ú. Suchdol a pozemků 1225/2,3, k.ú. Suchdol včetně prodejních pavilónů.
11. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
12. Interpelace.

Zasedání je veřejné.
Petr Hejl
starosta MČ Praha-Suchdol
(pozvánka s programem ke stažení – pdf)
2011-11-22T23:19:18+01:001. 12. 2011|Zprávy z městské části|
Přejít nahoru