Kompostárna PAKK na Starém Suchdole

říjen 2015 – Investor pan Petr Kukla, PAKK připravuje projekt kompostárny s kapacitou 150 tun za rok, která by měla být zřízena v areálu bývalé drůbežárny na pozemku parc.č.  2217/1, k.ú. Suchdol.

kompostarna PAKK -orto

Zařízení  by mělo sloužit  ke  zpracování  odpadů  z  ploch  veřejné  zeleně  a  zahrad  v množství  nepřekračujícím 150 tun/rok s velikostí jedné zakládky do 10 tun (cca 3,125 t/týden). Vedle nově vzniklé panelové plochy bude plocha pro pojezd manipulační techniky a dozrávání hotového kompostu, na které bude umístěn uzavřený izolovaný kontejner tzv. Bioreaktor – vel. 6,4 m x 3,3 m x 3,3 m, o kapacitě cca 14,5 tun. Panelové plochy kolem haly č. 1 budou sloužit ke skladování materiálu před expedicí (písek, kůra, štěpka, zemina, dřevo, kámen , drtě atd. – objemu max. 200m3 ).
U druhého výjezdu po polní cestě do ul. Dvorská je umístěna váha pro příjem a expedici materiálu s maringotkou pro obsluhu váhy. Dále je zde skladový prostor zeminy před upravením a manipulační prostor. Panelové plochy kolem haly č. 2 budou sloužit pro ruční třídění odpadu a stanoviště kontejnerů a vytříděný odpad, papír, plasty, železo, sklo, plasty, objemný odpad, kameny, suť atd. Hala č. 2 bude opravena a bude sloužit jako prostor pro balení kompostu do menších spotřebitelských baleních, k uskladnění strojů a vybavení.
Vedle haly č. 2 bude prostor pro dočasné uskladnění bio materiálu se sušinou nad 40% (dřevo, větve, klestí atd.). Umístěním panelové plochy a bio reaktoru dojde k dočasnému záboru zemědělské půdy o výměře 889 m2 .

Projekt kompostárny PAKK s kapacitou 150 tun za rok, dokumentace -10/2015: