Jednání komise výstavby proběhne

v pondělí 17.dubna 2023 od 19:00 hodin

ve velké zasedací místnosti v budově radnice městské části Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3.

Program jednání:

  • dle aktuálně podaných žádostí

Příští jednání proběhnou: 15.5., 12.6. od 19 hodin.