Jednání komise výstavby proběhne

v pondělí 11. září 2023 od 19:00 hodin

ve velké zasedací místnosti v budově radnice městské části Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3.

Program jednání:

  • dle aktuálně podaných žádostí

Příští jednání proběhnou: vždy v pondělí od 19 hodin: 16.10., 13.11, 4.12.